We recycle for the better world

OM OSS

Vi spesialiserer oss i gjennvinning av alle slags bilkatalysatorer: keramiske katalysatorer, metallkatalysatorer (metal foil converters), partikkelfiltrer DPF og FAP. Vi også kjøper keramisk monolit fra bilkatalysatorer som vi verdivurderer på grunnlag av XRF spektrometer analyse på innhold av Platinium, Palladium og Rhodium. Vi tilbyr profesjonell og kompetent service til våre kunder og betaling rett etter gjennomføring av transaksjonen. Vi har mange års erfaring i utvinning av edle metaller. Vi samarbeider med verdens ledende innom gjenvinning av bilkatalysatorer og derfor kan vi garantere markedets beste priser.

VÅRT MÅL

Kundene som vi samarbeider med er ekstremt viktige for oss og derfor må vi forsikre oss i at hver del av samarbeid er gunstig for begge sider som er fundamentalt for langsiktig kooperasjon. Vi gjør vår beste og jobber hardt for å ha et godt renomme av solid og pålitelig businesspartner. Miljø og dens vern betyr mye for oss. Vi følger lover og regler når det gjelder lagring, transport og gjennvinning av avfall. Vi dokumenterer ordentlig alt avfall vi kjøper og transporterer til gjennvinning stasjon.

PRISER AV EDLE METALLER

PRISLISTE AV KATALYSATORER

For customers selling over 100 converters at once we offer better prices and the possibility of picking them up without extra charges depending upon agreed conditions. Call us to find out more.

CATALYTIC CONVERTERS

A catalytic converter is an emissions control device that converts toxic pollutants in exhaust gas into less toxic pollutants by oxidation and reduction reactions. It’s mission is to convert poisonous gasses like nitric oxide into nitrogen and oxygen and carbon monoxide into carbon dioxide which are harmless. Today every single car must have a catalyst converter. The demand is growing and the resources needed for producing car catalyst converters are shrinking. The only way to keep up with the growing demand on those resources and protect our planet from destruction is recycling them. Platinium group metals (PGMs): Platinium, Palladium and Rhodium are the key factors in the game. Mining of precious metals is a very expensive and energy consuming process. In order to get 1 kg of platinium it must be extracted 150 tonnes of platinium ore which is minned from about 1000 meter under surface. The use of energy for such a process is incredibly high. The rusult of this is closing down of some precious metals mineries in the world because the cost of mining and extracting them is higher than the value of precious metals on the market. Today the market prices of precious metals are incredibly low which is probably artificially dumped by speculants from the Wall Street. We hope the situation will change soon and the prices will get back to normal.

KONTAKT

Kat-Refining AS
Sletteløkka 8B,
0597 Oslo
tel. +47 48 663 777 / +47 998 652 55
Org. nr 916 572 069
hubert.waz@kat-refining.com

Bankkonto detaljer:
SpareBank 1 Oslo og Akershus
Kontonummer: 9001 24 91 181